خانه نوآوری، با فعالیت اثربخش در اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی شرق کشور توانسته ‌است با شبکه گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران خطرپذیر کشور ارتباط برقرار کند و آمادگی دارد تا چنین مجموعه‌هایی را در فرآیند جذب سرمایه‌گذار یاری نماید:

  •  استارتاپ ها و  مجموعه های فناور
  •  شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان
    در صورتی که در یکی از دسته‌های فوق قرار می‌گیرید، می توانید از طریق تکمیل فرم جذب سرمایه گذار درخواست خود را برای ما ارسال کنید و در اولین فرصت، پاسخ مناسب را دریافت کنید. فرآیند گزینش استارتاپ ها جهت معرفی به سرمایه گذار در ذیل به طور کامل تشریح می گردد.

فرآیند گزینش تیم ها

غربالگری

در صورتی که در جلسه داوری نهایی، تیم متقاضی مورد تایید هیئت داوران قرار گیرد، تیم موظف است مستندات بیشتری شامل Cash Flow و Term Sheet خود را در اختیار داوران مجموعه قرار دهد. در این مرحله، یکی از داوران از محل کار تیم مورد نظر بازدید به عمل خواهد آورد. پس از دو هفته، هیئت داوری نتیجه حاصل از بررسی خود را در اختیار تیم قرار می دهد.

 ثبت درخواست

ابتدا تیم های متقاضی فرم موجود در سایت را تکمیل و فایل Pitch-deck خود را در سایت آپلود و درخواست خود جهت جذب سرمایه گذار را در سامانه ثبت می کنند.

 بررسی درخواست

درخواست مورد نظر، بر اساس معیارهای زیر توسط مدیر خانه نوآوری بررسی می گردد:
1- ایده
2- تیم
3- فاکتورهای مالی
4- نتایج حاصل از تست بازار
5- مزیت رقابتی و اعتبارسنجی فنی
در صورت تایید، جلسه مصاحبه اولیه طی تماسی تلفنی تنظیم می شود.

 جلسه مصاحبه اولیه

جلسه مصاحبه اولیه با حضور کلیه اعضای تیم برگذار خواهد شد و وضعیت تیم مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت. در صورت موفقیت تیم متقاضی در این مرحله، فرآیند ادامه یافته و در غیر این صورت، ادامه فرآیند منتفی خواهد بود.

عقد قرارداد NDA

پس از قبولی تیم در جلسه مصاحبه اولیه، جلسه داوری نهایی با آنها هماهنگ می شود. قبل از جلسه داوری نهایی، پیمان نامه عدم افشا با تیم متقاضی منعقد می شود؛ چرا که نیاز است تا آنها اطلاعات بیشتر و عمیق تری را درباره مباحث فنی و مالی خود در اختیار تیم ارزیابی خانه نوآوری قرار دهد.

 جلسه داوری نهایی

دراین جلسه، هیئت داورانی متشکل از مدیرعامل و مدیر اجرایی خانه نوآوری و همچنین، یک داور تخصصی در حوزه کسب و کار تیم مذکور در جلسه حضور خواهند داشت. تیم متقاضی 7 دقیقه فرصت خواهد داشت تا Pitch Deck خود را ارائه دهد. سپس هیئت داوران به مدت 23 دقیقه سوالات خود را از اعضای تیم خواهند پرسید.

عقد قرارداد

درصورتیکه تیم مورد نظر مورد تایید قرارگرفت و حداقل امتیاز لازم را دریافت کرد، قرارداد همکاری جهت جذب سرمایه گذار با وی منعقد می شود. پس از عقد قرارداد، خانه نوآوری طرح را با شبکه سرمایه گذاران خود مطرح کرده و در کلیه جلسات مربوط به جذب سرمایه گذار در کنار تیم خواهد بود.

خدمات جانبی

در صورتی که علاوه بر جذب سرمایه گذار، تیم به موارد زیر نیاز داشته باشد، خانه نوآوری آمادگی دارد تا خدمات جانبی زیر را به تیم ارائه نماید:
1- تدوین مستندات مالی
2- انجام مطالعات بازار
3- ساخت فایل ارائه جلسات سرمایه گذاری
4- جلسات مشاوره
5- تدوین Term Sheet
6- همکاری در فروش و تجاری سازی محصول

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید