دوره دو ماهه کشف کاملاً رایگان است و شتاب‌دهنده در این مرحله به کمک خدمات خود، به استارتاپ‌ها کمک می‌کند تا از یک طرف، زمان و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش و از طرف دیگر، احتمال موفقیت خود را افزایش دهند؛ در همین حین، خانه نوآوری نیز به این درک می‌رسد که کدام استارتاپ‌ها صلاحیت لازم برای سرمایه‌گذاری در دوره شتاب را دارا هستند.

مدل کسب و کار خود را اعتبارسنجی نمایند

بازار هدف خود را بهتر بشناسند

خدماتی که خانه نوآوری در دوره کشف ارائه می‌نماید، شامل موارد زیر است:

-فضای اشتراک کاری و اینترنت
-کارگاه‌های آموزشی تخصصی راه‌اندازی استارتاپ
-جلسات تبادل تجربه با بنیان‌گذاران استارتاپ‌های موفق
-بهره‌گیری از شبکه ارتباطی تاثیرگذار شتاب‌دهنده برای پیشبرد اهداف استارتاپ
-پشتیبانی مدیر خانه نوآوری در طول دوره

اهمیت دوره کشف

اهمیت دوره کشف برای ما آن قدر زیاد است که تمامی تیم‌هایی که خواهان حضور در خانه نوآوری هستند را به این دوره پذیرش می‌نمائیم. باور ما این است درک بنیان‌گذاران از استارتاپ خود، کلیدی‌ترین مسئله‌ای است که موفقیت یا شکست استارتاپ را رقم می‌زند؛ از همین رو، خدمات دوره کشف به نحوی طراحی شده‌اند تا بنیان‌گذاران را به درک کاملی از مدل کسب‌وکار و فرآیندهای آن برسانند. درک این مفاهیم، استارتاپ را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری دوره شتاب را با آگاهی کامل و هدفمند هزینه نماید. تجربه به ما نشان داده است که موفقیت یک تیم در دوره کشف و حتی در دوره شتاب، به چهار عامل بستگی دارد؛ از همین جهت، در خانه نوآوری صرفاً تیم‌هایی را پذیرش می‌کنیم که تمامی این معیارها را داشته باشند:

بازار انتخابی استارتاپ، ظرفیت جذابی داشته باشد
(ایده تکراری نباشد)

تیم اولیه توسط بنیان‌گذاران شکل گرفته باشد
(حداقل دو نفر)

برای دوره چهار ماهه شتاب خود، برنامه‌ای عملیاتی تدارک ببینند

کار کردن روی استارتاپ، اولویت بنیان‌گذاران باشد.

در ابتدای دوره کشف، بین خانه نوآوری و استارتاپ «پیمان‌نامه عدم افشاء» امضا می‌شود تا امنیت حقوقی هر دو تامین گردد. این پیمان‌نامه، اطلاعاتی که بین دو طرف تبادل می‌گردد را محرمانه تلقی نموده و به این وسیله، جواز هرگونه استفاده از آن را بدون اخذ مجوز کتبی از طرف مقابل، سلب می‌نماید.
استارتاپ ها می توانند در این دوره شرکت نمایند و در صورتی که همکاری با خانه نوآوری را مفید دیدند، در دوره شتاب همکاری خود را ادامه دهند؛ در غیر این صورت، بدون صرف هیچ هزینه ای، به همکاری با خانه نوآوری خاتمه دهند. شایان ذکر است که به علت رایگان بودن دوره، بیم آن وجود دارد که استارتاپ به تعهدات خود مبنی بر حضور در خانه نوآوری یا پیگیری امور محوله، سهل‌انگاری ورزد؛ از همین رو، سفته‌ای 100 میلیون ریالی از بنیان‌گذاران اخذ می‌گردد تا به تعهدات خود پایبند باشند.
در انتهای دوره کشف، «روز داوری» در انتظار استارتاپ‌هاست؛ جایی که باید از برنامه عملیاتی چهار ماهه خود برای دوره شتاب دفاع نمایند. در صورت موفقیت در این جلسه، مجوز ورود به دوره شتاب به استارتاپ داده می‌شود.