دوره شتاب دهی

دوره شتاب دوره ای 8 ماهه است که فرصتی برای استارت آپ ها فراهم خواهد ساخت تا بتوانند کسب و کار خود را بالغ تر کنند و برای جذب سرمایه گذار آماده شوند. در این دوره علاوه بر خدمات آموزشی و فضای اشتراک کاری به هر تیم یک منتور متناسب با کسب و کار خود اختصاص خواهد یافت. هم چنین اعتباري به تيم‌ها داده خواهد شد که به صورت زير مي باشد:

بخشی به صورت نقد

بخشی برای تبليغات در رسانه هاي خبري وابسته به خانه نوآوری و بازارسازي براي تيم

بخشی جهت طراحي زيرساختهاي تبليغاتي نظير طراحي کمپين هاي تبليغاتي و IT تيم نظير طراحي سايت، اپليکشن و غيره

لازم به ذکر است که در اين دوره فرآيند حقوقي ثبت شرکت تيم ها تا انتهاي دوره تکميل خواهد شد و 15 درصد از سهام آنها به خانه نوآوری تخصيص خواهد يافت. همچنین خانه نوآوری با استفاده از شبکه سرمایه گذاران خود، به استارت آپ ها کمک خواهد کرد سرمایه گذار مناسب برای استارت آپ خود بیابند.